Patiëntenfederatie NPCF

image_pdfimage_print

npcf

Patiëntenfederatie NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties en komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Patiëntenfederatie NPCF laat de stem van patiënten horen in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws.

De belangrijkste onderwerpen waar Patiëntenfederatie NPCF zich mee bezighoudt zijn:
Kwaliteit van zorg.
Patiëntenrechten.
Keuzes in de zorg en keuze-informatie.
Betaalbare zorg.
Ouderen- en langdurige zorg.
Digitale zorg.

Uitgangspunten

Patiëntenfederatie NPCF gaat er vanuit dat u als patiënt en/of consument niet alleen ‘klant’ maar ook ‘ervaringsdeskundige’ bent. De NPCF werkt eraan om uw opvatting (en die van anderen) over wat goede zorg is maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Dat doet de NPCF door middel van onder andere haar websites ZorgkaartNederland en Mijnkwaliteitvanleven.nl. Daarnaast probeert de NPCF ertoe bij te dragen dat er in de praktijk ook echt ‘goede zorg’ wordt geleverd.

Geld speelt een rol

Iedereen kan ziek worden en daarom heeft iedereen belang bij goede en betaalbare zorg. Solidariteit tussen mensen -ziek of gezond, arm of rijk, werkend of niet-werkend- is voor de NPCF belangrijk.

Kiezen.

Mensen zijn verschillend. Om de zorg te krijgen waaraan u behoefte heeft, moet u zelf keuzes kunnen maken. Welke huisarts u wilt, of voor een alternatieve behandeling in plaats van voor reguliere zorg.

Goede informatie

Om een goede keuze te kunnen maken is juiste en begrijpelijke informatie nodig over de verschillende mogelijkheden. De NPCF ontwikkelt voorlichtingsproducten en -methoden die patiënten helpen hun weg te vinden.

Recht hebben, recht krijgen

In de afgelopen jaren zijn er wetten tot stand gekomen die erop gericht zijn de positie van ‘de klant’ in de gezondheidszorg te versterken. Voorbeelden daarvan zijn de Kwaliteitswet en de Klachtenwet. Wetten moeten in de praktijk ‘handen en voeten’ krijgen. De NPCF doet haar best de stem van patiënten en consumenten te laten horen.

 

Contact

Patiëntenfederatie NPCF

Postadres:
Postbus 1539
3500 BM Utrecht
(T) 030 – 297 03 03
(F) 030 – 297 06 06
(E) npcf@npcf.nl
Informatiepunt: 0900-2356780

Website van de Patiëntenfederatie NPCF