Inzage in uw medisch dossier

In deze brochure worden de wettelijk geregelde mogelijkheden rond inzage in het medisch dossier weergegeven. bron: NPCF

Inzage in medisch dossierIn de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiĆ«nt en zijn behandelaar vastgelegd. Zo is geregeld dat u recht heeft op inzage in uw eigen dossier. In welke situaties kunt u gebruik maken van dat recht? Welke regels gelden daarbij? Download hier de brochure ‘Inzage in uw medisch dossier’