De orthopedisch chirurg

image_pdfimage_print

WOD 043Peter van Roermund: “Vrouwen van 50+ met een botbreuk hebben nauwelijks besef dat zij osteoporose en dus een verhoogde kans op een nieuwe botbreuk kunnen hebben”

Dr. P van Roermund is orthopedisch chirurg in het Medisch Centrum Amstelveen. In zijn optiek is het wenselijk dat de huisarts de patiënt(e) van 50 + na een botbreuk stimuleert om de regie voor onderzoek naar en behandeling van een eventuele osteoporose zelf te nemen om zo een nieuwe botbreuk zo veel mogelijk te voorkomen.

Wat merkt u van eigen regie en verantwoordelijkheid bij patiënten met osteoporose?
Als orthopeed heb ik veel met botbreuken en met de kwaliteit van het bot te maken. Osteoporose kan heel nadelig zijn voor sommige operaties. Maar eigen verantwoordelijkheid en regie stimuleren voor onderzoek naar osteoporose en de behandeling ervan is voor ons geen echt item. We zien de mensen pas als ze al iets gebroken hebben. Wat een orthopeed vooral doet, is kijken naar de breuk en naar de complicaties. Wij zijn vanuit ons specialisme niet gericht op preventie en leefstijl; wij zijn meer opgeleid om te opereren. Bovendien hebben we maar 10 minuten voor een gesprek. Dan heb je het niet uitgebreid over leefstijl, dieet en medicatietrouw. Ook voor pijnstillers verwijs ik graag naar de huisarts.

Ligt stimulering van bewustwording en eigen regie volgens u dan ook bij de huisarts?
Ja, om de kans verkleinen op een nieuwe, tweede breuk die misschien nog gecompliceerder is, adviseer ik altijd om naar de huisarts te gaan voor nader onderzoek.
Maar dit werkt niet altijd, omdat niet iedere huisarts er helemaal voor open staat. Ook radiologen melden vaak wel dat er een osteoporose bestaat zonder dat hieraan consequenties worden verbonden. Als mensen merken dat ze kleiner worden door inzakkende wervels, wordt vaak gedacht dat dit hoort bij het ouder worden . Ik merk dat ook patiënten vaak weerstand hebben tegen het idee dat ze osteoporose kunnen hebben.

Is die weerstand specifiek voor osteoporose?
Het is wel zo dat osteoporose vaak wordt gezien als iets dat andere mensen hebben. Er zou meer campagne gevoerd moeten worden om mensen te overtuigen van het belang van nader onderzoek.
Ziekenhuizen die 50+ patiënten screenen na een breuk zijn nog steeds in de minderheid.
Je kunt het vergelijken met de bewustwordingscampagne van een te hoog cholesterol . Dat heeft ook 15 jaar gekost voordat men het belang van screening besefte. Er is nu te weinig alertheid op osteoporose.

Denkt u dat het Leef/zorgplan hierbij een andere manier van denken teweeg kan brengen?
Het kan een begin zijn. Toch zie ik nog veel dat mensen het niet willen weten. Osteoporose wordt geassocieerd met oude mensen. Vooral bij 50+ vrouwen zie ik dat. Zij zijn vaak nog volop in de carrière van hun leven; ze hebben nauwelijks besef dat ze het kunnen hebben. Ik zie ook dat mensen, als ze dan wel uiteindelijk de diagnose krijgen, moeite hebben met het behandelplan. Dan hoor je “Ik heb al zoveel medicijnen. Ik ben bang dat het schadelijk is”. Daar zou een omslag in moeten komen.