de internist-endrinoloog

image_pdfimage_print

joopVaak zie ik nog de klassieke houding: ‘De dokter vertelt’
Joop van den Bergh is als internist-endocrinoloog werkzaam bij VieCuri Medisch Centrum Noord-Limburg en Maastricht UMC.
Naar zijn idee kan het Leef/Zorgplan zeker een rol kan gaan spelen bij het nemen van eigen regie door de patiënt zelf. “Maar in de praktijk is het nog niet zo gemakkelijk”.

Wat betekent uw specialisme voor mensen met osteoporose?
Ik zie als internist vooral hoog risico patiënten, veelal na een botbreuk.
We proberen deze mensen zo goed mogelijk te informeren over de bevindingen van onze onderzoeken en over de eventueel noodzakelijke medicatie en over het nemen van voldoende calcium en het belang van Vitamine D. We proberen hen ook te overtuigen van het belang zelf de lead te nemen. Maar in de praktijk blijkt het behoorlijk moeilijk mensen bewust te maken dat ze vanuit eigen regie hun leven gaan inrichten.

Hoe komt dat volgens u?
Niets is zo lastig als iemands leefstijl veranderen. Voldoende bewegen, gezond eten lijkt een makkelijk advies, maar dat is niet voor iedereen zomaar te realiseren. We weten daarnaast bijvoorbeeld ook dat de helft van de mensen die start met anti-osteoporose medicatie binnen 1 jaar weer stopt met medicatie nemen. Bewust maken van leefstijl, daar moeten we het aanknopingspunt vinden, maar dat is heel moeilijk. Daarbij komt dat de meeste mensen die ik zie wat ouder zijn, zij hebben vaak nog de klassieke houding van: ‘de dokter vertelt’.

Hoe ziet u de rol van het Leef/zorgplan bij het mogelijk veranderen van deze houding?
Ik denk dat het Leef/zorgplan een mooi aanknopingspunt is om aan te reiken, maar in de praktijk is het nog niet zo gemakkelijk. Niet iedereen doet er iets mee.
Met ons team van specialisten en verpleegkundigen doen we allemaal ons best om te blijven benadrukken hoe belangrijk eigen regie en commitment zijn. Soms zie je al wel een lichte verandering in houding en benadering.

Wat zou u zelf graag zien dat mensen meenemen in een gesprek bij u in de spreekkamer?
Dat mensen kritisch zijn op het plan dat wordt voorgesteld. We geven adviezen over voeding, beweging, medicatie. We laten de dexa-uitslag in detail zien. Dat zegt meer dan wat getalletjes noemen. Als mensen bijvoorbeeld doorvragen: ‘Wat heb ik dan precies? Hoe zien de uitslagen eruit’, kunnen we gericht verder praten. We zien graag dat mensen vervolgens verder vragen over hoe ze dit alles in hun leven kunnen implementeren. Daar hebben ze ook recht op. Voor ons is dat ook fijn; als je een kritische consument hebt, worden wij ook uitgedaagd om goed maatwerk te geven. Dan kun je veel gerichter adviseren.