De ergotherapeut

image_pdfimage_print

ergopraktijk pattyPatty Vennekens: “We proberen het hele verhaal boven tafel te krijgen”.

Patty Vennekens is ergotherapeut bij ergotherapiepraktijk Domi in Venray.
Volgens Patty is doorvragen bij de cliënt van groot belang. “We willen dat de cliënt zich afvraagt: ‘Wat wil ik echt zelf’?
Wat is de rol van de ergotherapeut voor mensen met osteoporose?
We inventariseren de problemen die mensen tegenkomen in de dagelijkse activiteiten.
Als mensen de diagnose osteoporose hebben gekregen, gaan we kijken naar de mogelijkheden.
De cliënt staat daarbij altijd centraal. We vragen naar de dagindeling en naar wat belangrijk is. Hoe zijn de sociale contacten? Gaat u mensen missen; kunt u in een isolement komen? Zijn er hulpmiddelen nodig? We kijken naar wat je echt gaat merken thuis; we proberen alles mee te nemen en het hele verhaal boven tafel te krijgen. Daar hebben we methodieken voor.

Komt er dan informatie boven die mensen niet meteen uit zichzelf geven?
Ja, ik had bijvoorbeeld een cliënt die niet goed kon benoemen waar hij mee zat. Door de osteoporose was hij bang om te vallen. Ik kwam erachter dat hij heel graag weer wilde biljarten, maar er angstig voor was. Toen bleek bij doorvragen dat hij niet zozeer bang was voor de handeling van het biljarten zelf, maar voor de trap op de biljartclub. Daar hebben we toen een oplossing voor gezocht.

Zal het Leef/zorgplan hier ook aan bijdragen?
Het heeft zeker toegevoegde waarde. Sowieso kijken we nu ook vanuit de cliënt, maar met het Leef/zorgplan kun je alle facetten rondom de problemen beter doornemen.
Dat vergroot de motivatie en de therapie wordt gericht gekozen.

Wat voor houding zie je graag bij de cliënt?
We willen dat de cliënt zich afvraagt: wat wil ik echt zelf?
In die zin werkt het Leef/zorgplan dubbelop; de gegevens worden uitgebreider en de bewustwording wordt groter. Door de zorgkaart kun je ook gemakkelijker voorbeelden geven, zowel op activiteitenniveau als op het niveau van sociale contacten. Het helpt echt om doelen op te stellen vanuit de klant zelf. Ook andere therapieën krijgen hier steeds meer oog voor, bijvoorbeeld de fysiotherapie. Dan wordt er niet meteen aan een arm gewerkt, maar gekeken naar de problemen in bredere zin. Ik zie dat mensen soms echt een Aha-moment hebben; ‘Ik had niet gedacht dat het ook zo kon’, hoor je dan.