Disclaimer

Botinbalans is ontwikkeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking. De publieke website en het online aanbod binnen botinbalans bevat geen diagnostische- of therapeutische- informatie of begeleiding. De geboden informatie en/of aanbevelingen zijn niet bedoeld als vervanging van deskundig advies.

Het is de intentie van botinbalans om mensen te prikkelen en te sterken in het bepalen van de volgende stap in hun leven met ….
We doen dit door het aanbieden van informatie en ervaringsverhalen uit diverse bronnen. Ervaringen van mensen zijn doorgaans subjectief. Leerzaam, maar wel subjectief. Botinbalans biedt geen medische of professionele psychologische begeleiding.De Osteoporose Vereniging en AKnet, de participerende organisaties, MLM-gidsen en vrijwilligers van de Osteoporose Hulptelefoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door interpretatie van informatie of advies die via Botinbalans ingewonnen zou zijn.

De botinbalans gidsen en de vrijwilligers aan de Osteoporose Hulptelefoon zijn ervaringsdeskundige die vanuit hun eigen ervaring met je mee kunnen denken. Het zijn geen professionals, eventuele aanbevelingen, door deze gidsen en vrijwlligers gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend. Leg psychische problemen, vragen over medische consequenties, klachten of symptomen tijdig voor aan een behandelend arts.

Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van botinbalans en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. We verwijzen regelmatig naar informatie van derden, al dan niet door middel van hyperlinks. Die informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie van botinbalans kun je geen rechten ontlenen. Je bezoek aan de website en de gegevens die je hierbij verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht.

Botinbalans is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, te tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Wel mag informatie van de publieke website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van botinbalans en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding.

De foto’s en afbeeldingen die botinbalans gebruikt zijn bedoeld ter illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.