Ondersteuningswijzer voor arbeidsparticipatie bij een beperking in de maak

image_pdfimage_print

Er komt een nieuwe ondersteuningswijzer met Nederlandse en Vlaamse interactieve online programma’s die mensen met een chronische ziekte of beperking helpen bij het zoeken of uitvoeren van betaald werk. De ondersteuningswijzer gaat mensen helpen om een voor hen geschikt programma te vinden om hun kansen op betaald werk of het behoud daarvan te vergroten. De bedoeling is dat de ondersteuningswijzer eind 2017 gereed is.

Het NIVEL gaat deze ondersteuningswijzer maken samen met mensen met een beperking én met het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, het RIVM-Centrum Gezond Leven en JKVG vzw (een Vlaamse organisatie op het gebied van arbeidsparticipatie door mensen met een gezondheidsbeperking). Ook is er een brede adviescommissie betrokken.

Werken met een chronische ziekte of beperking is niet eenvoudig. Veel mensen hebben moeite om passend werk te vinden, hun werk vol te houden of na langere tijd terug te keren op de arbeidsmarkt. Online ondersteuningsprogramma’s, zoals interactieve websites of apps voor een smartphone, kunnen mensen helpen bij het omgaan met hun beperking, het bespreken van hun behoefte aan ondersteuning of het werken aan oplossingen voor hun werk-gerelateerde problemen.

Wat biedt de ondersteuningswijzer?
Maar hoe vind je een geschikt programma? De nieuwe ondersteuningswijzer gaat hierbij helpen. Op deze website zijn straks alle beschikbare programma’s verzameld en staat vermeld waar de belangrijkste informatie over deze programma’s te vinden is. Bezoekers van de website kunnen via de ondersteuningswijzer eenvoudig achterhalen voor wie programma’s bedoeld zijn, wat het doel ervan is, en of ze wetenschappelijk onderbouwd en effectief zijn.

De ondersteuningswijzer geeft aanbieders van online ondersteuningsprogramma’s een extra mogelijkheid om gevonden te worden. Bovendien krijgen zij feedback op hun programma, bijvoorbeeld over hoe ze het programma nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte en wensen van de doelgroep. Ook krijgen ze de mogelijkheid om hun programma te laten opnemen in een interventiedatabase voor professionals (Loketgezondleven.nl).

Programma’s gezocht
De onderzoekers zijn nog op zoek naar programma’s die geschikt zijn voor de ondersteuningswijzer. Als u een programma kent dat mogelijk geschikt is, kunt u contact opnemen met Iris de Putter of Mieke Rijken van het NIVEL.

Samenwerking
Het onderzoek wordt begeleid door een breed samengestelde adviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de patiëntenorganisaties (Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in)), werkgevers (De Normaalste Zaak), arboprofessionals (SGBO, ArboNed), onderzoekers (VUmc, UMC Groningen) en andere stakeholders (Stichting Centrum Werk Gezondheid, Divosa, UWV). Het project wordt uitgevoerd met een onderzoekssubsidie van UWV.

 

Bron: Nivel.nl