ANBI

image_pdfimage_print

anbiANBI

De Osteoporose Vereniging is een ANBI erkende belangenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie (botontkalking) en direct betrokkenen. We werken voortdurend aan het verbeteren van preventie, behandeling en zorg van mensen met osteoporose. Dat doen we door het geven van informatie en het organiseren van bijeenkomsten. Daarnaast komen we op voor de belangen van mensen met osteoporose en overleggen daartoe met overheid, hulpverleners en zorgverzekeraars.

Doelstellingen en doelgroepen

Het doel (conform statuten) van de Osteoporose Vereniging is drieledig, te weten:
Preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder andere door belangenbehartiging van patiënten met osteoporose.
Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en het stimuleren van hun betrokkenheid bij het organisatiewerk.
Het geven van voorlichting met betrekking tot osteoporose aan mensen met osteoporose, hun familieleden en allen die zich betrokken voelen.

De Osteoporose Vereniging ziet als haar doelgroep:
– patiënten met osteoporose en hun direct betrokkenen;
– patiënten met osteopenie en hun direct betrokkenen;
– het netwerk (zowel professioneel als relationeel) rondom patiënten met osteoporose en
direct betrokkenen (regionale netwerken);
– zorgaanbieders, zorgverzekeraarsen overheid (landelijke netwerken).

Gegevens Osteoporose Vereniging
P. postbus 7031, 1801 GB Alkmaar
E. secretariaat@osteoporosevereniging.nl
T. 070-8200611

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. De Osteoporose Vereniging werkt met een onbezoldigd bestuur. Gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd op basis van te overleggen specificaties.

Bestuurssamenstelling (zie rooster van aftreden)

Op deze pagina kunt u aanvullende informatie vinden in de vorm van bijlage (s)

05052013 def rooster van aftreden.pdf
08112013 werkplan 2014.pdf
18052013 Osteoporose Ver def jjrr 2012.pdf
Statuten Osteoporose Vereniging.pdf
uitreksel kvk 2012.pdf