Activiteiten

image_pdfimage_print

AfdrukkenVERENIGING/ACTIVITEITEN
Om op te komen voor de belangen van mensen met osteoporose ontwikkelt de Osteoporose Vereniging met behulp van vrijwilligers verschillende activiteiten. De vereniging wil zich nog verder ontwikkelen tot een krachtige partij en zal daarom in de komende jaren een aantal nieuwe activiteiten opstarten.

Voorlichting
De vereniging geeft voorlichting aan mensen met osteoporose en de direct betrokkenen. Hiervoor zet zij ondermeer in het verenigingsblad Bros Osteoporose Nieuws, de website, folders, de telefonische hulplijn, informatiestands tijdens bijeenkomsten en beurzen en de Landelijke Ledendag.

Lotgenotencontact
De Osteoporose Vereniging organiseert lotgenotencontact tussen mensen met osteoporose. Mensen met osteoporose ontmoeten elkaar door bijvoorbeeld de telefonische hulplijn, voorlichtingsbijeenkomsten, de Landelijke Ledendag en de algemene ledenvergadering.

Belangenbehartiging
Om de belangen van mensen met osteoporose te behartigen neemt de vereniging deel aan bijeenkomsten of commissies met bijvoorbeeld zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Een belangrijk onderwerp op de agenda van de vereniging is de bijdrage aan de implementatie van de nieuwe behandelrichtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie’. Ook heeft de verenging actie ondernomen om een ‘Raad van Experts’ op te richten. Hierin zitten deskundigen op het gebied van osteoporose uit alle relevante vakgebieden.